İL MÜDÜR V. TİMUÇİN EREM'İN "10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI" MESAJI

       

         Engelli vatandaşlarımızın birey olarak, insan onuruna yakışır biçimde, hayatın içinde, herkesle birlikte yaşama hakkı en temel evrensel hakkıdır.
        Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Bu yönde atılacak her adım, engellilerimizin yaşamdan tat almalarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. 
        Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve tüm hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, çağdaş devlet olmanın en önemli göstergelerindendir. Engelliler alanındaki gündemin canlı tutulması ve bu konudaki duyarlılıkların artması, ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle kendini göstermiş, engellilerin sorunlarının çözümü anlamında çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Merkezde Bakanlığımız yerelde İl Müdürlüğümüzün politikalarının öncelikli amacı engelli vatandaşların meslek edinip, üretken hale getirilmelerini, kendi kendilerine yetebilen bireyler olmaları ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamaktır.               
        Sağlık, eğitim, ulaşım, rehabilitasyon gibi bir çok alanda yapılacak düzenlemeler ve çalışmaların yaygınlaştırılması ile engelli vatandaşlarımızın hayatları daha da kolaylaştıracaktır. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlüklerini yakından izlediğimiz engellilere ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, bütün vatandaşlar, Devletimizin yürüttüğü çalışmalara gereken desteği vermelidir. Bu konuda yapılacak çalışmalar, insanımıza ve toplumumuza gösterdiğimiz saygının anlamlı bir ifadesi olacaktır.
        Unutulmamalı ki her birey potansiyel bir engelli adayı olabilir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızı sadece bu hafta değil yıl boyunca hatırlayarak onlara destek olmak, onlara en temel haklarında nasıl yardımcı ve destek olabileceğimiz konularında onların da fikirlerini alarak çalışmalarda bulunmak, engelsiz bir şehirde yaşamalarını sağlama hususlarında tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına ve  halkımıza   büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. 
       Engelli ve engelsiz tüm vatandaşlarımızın birlikte uyum içerisinde yaşaması hedefine katkı sağlayacağına inandığımız Engelliler Haftası’nın hayırlı olmasını diler, tüm engelli ve engelsiz vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunarım.


 

Timuçin EREM
İl Müdür V.


Sonraki Sayfa: KÖROĞLU OTELDE UMUT EVLERİ PROJESİ KAPSAMINDA UMUT EVLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Önceki Sayfa : iL MÜDÜR V. TİMUÇİN EREM'İN "BERAT KANDİLİ" MESAJI